Darovací projekty na web

Darovací formuláře jsou jednoduchým nástrojem, jak potenciálnímu dárci nabídnout rychlou a snadnou možnost darování platební kartou nebo převodem. Stačí, aby pouze vyplnil základní údaje a darovanou částku, a dar může být ihned připsán na Váš účet. Dárce může navíc dostat automaticky na e-mail potvrzení o daru a darovací certifikát. Vy díky tomu získáte kontakty na dárce a okamžitý přehled o darech.
Na darovací formulář můžete odkázat z jakéhokoli místa na vašem webu i ho sdílet (např. www.diakonie.cz/dar).

Dárcovský portál
Darovací projekty na web

Každé středisko může na vlastním webu vytvářet své dárcovské projekty a vybírat na ně prostředky. Dárcovskými projekty mohou být:

  • střednědobá či dlouhodobá sbírka na konkrétní věc (investiční projekty střediska, nebo sbírky na obecný účel - podpora střediska), zde může dárce přispět libovolnou částkou dle svého uvážení
  • jeden konkrétní dar (např. ovce v Etiopii, ale také kupř. náklady na jeden den klienta ve stacionáři, jeden den provozu auta na svoz klientů, deset cihel na stavbu chráněného bydlení apod. - vymyslet lze téměř cokoli, smyslem je, aby to pro dárce bylo zajímavé), zde dárce přispívá předem definovanou částkou, jež odpovídá skutečné hodnotě daru

V obou případech dostává dárce elektronický certifikát na své (či jiné zvolené) jméno s obrázkem vztahujícím se k projektu, s poděkováním a popisem účelu, na který přispěl. Prostředky dárce zaplatí online kartou či bankovním převodem a shromažďují se v případě online platby na účtu veřejné sbírky Diakonie ČCE, odkud jsou periodicky převáděny na účty střediska (identifikace plateb je dána předem definovaným variabilním symbolem), v případě bankovního převodu přímo na účtu střediska.

Smyslem je zjednodušit a zefektivnit finanční dárcovství v Diakonii: chci rychle přispět na něco smysluplného (výběr z „hezkých“ darů, jednoduchý formulář a online platba kartou), něco z toho mít (dobrý pocit a certifikát, který si mohu doma vystavit nebo který mohu věnovat se jménem obdarovaného).

Projekt si jednoduše založíte na záložce Projekty na vašem webu podle návodu níže.

Jak prezentovat darovací možnosti na vašem webu

Na webu máte možnost využít panelu "chci pomoci" a darovacího tlačítka:

chci pomoci

Darovací tlačítko

Ty mohou odkazovat buď na různé interní či externí stránky nebo na darovací formulář. 

Podrobnější informace naleznete v návodu zde.

Pro veškeré dotazy a konzultace k darovacím možnostem diakonických webů kontaktujte Zdeňku Sobotovou: tel. 730 182 571, %hoy-~l7VX~nZZag9brhTj2