Dárcovský portál

Dárcovský portál darek.diakonie.cz (dříve Mnoho tváří pomoci) je web sloužící celé Diakonii, tedy společná platforma, kde lze efektivně a nápaditě podpořit Diakonii ČCE.

Dárcovský portál
Dárcovský portál

Každé středisko může prostřednictvím nových webů (popř. po předchozí registraci na portálu) vkládat své dárcovské projekty a vybírat na ně prostředky. Dárcovskými projekty mohou být:

  • střednědobá či dlouhodobá sbírka na konkrétní věc (např. projekty typu Dar s velkým D, ale také třeba velké investiční projekty střediska, nebo sbírky na obecný účel - podpora střediska), zde může dárce přispět libovolnou částkou dle svého uvážení
  • jeden konkrétní dar (např. ovce v Etiopii, ale také kupř. náklady na jeden den klienta ve stacionáři, jeden den provozu auta na svoz klientů, deset cihel na stavbu chráněného bydlení apod. - vymyslet lze téměř cokoli, smyslem je, aby to pro dárce bylo zajímavé), zde dárce přispívá předem definovanou částkou, jež odpovídá skutečné hodnotě daru

V obou případech dostává dárce elektronický certifikát na své (či jiné zvolené) jméno s obrázkem vztahujícím se k projektu, s poděkováním a popisem účelu, na který přispěl. Prostředky dárce zaplatí online kartou či bankovním převodem a shromažďují se v případě online platby na účtu veřejné sbírky Diakonie ČCE, odkud jsou periodicky převáděny na účty střediska (identifikace plateb je dána předem definovaným variabilním symbolem), v případě bankovního převodu přímo na účtu střediska.

Smyslem je zjednodušit a zefektivnit finanční dárcovství v Diakonii: chci rychle přispět na něco smysluplného (výběr z „hezkých“ darů, jednoduchý formulář a online platba kartou), něco z toho mít (dobrý pocit a certifikát, který si mohu doma vystavit nebo který mohu věnovat se jménem obdarovaného).

Dárcovský portál obsahuje další informace o projektech, texty, obrázky, kontakty a odkazy k dalším informacím např. na Vašich střediskových webech, např. dárcovská sekce střediskového webu může odkazovat na konkrétní projekty na dárcovském portálu.

Registrace

V případě, že používáte nový web, registrovat se nemusíte. Na portál se dostanete i ze svého CMS. Pokud nový web nemáte, požádejte administrátory. Následně obdržíte přihlašovací údaje.

Přihlášení do systému

Z nového webu se do systému dostanete pouze kliknutím na záložku "projekty". V případě, že nový web nepoužíváte, je třeba se přihlásit z adresy www.darek.diakonie.cz/cms.

Dárcovský portál a nové weby podrobněji

Na nových webech máte možnost využít panelu "chci pomoci":

chci pomoci

Ten může odkazovat buď na různé interní či externí stránky nebo na dárcovský portál a s ním spojenou jednoduchou platební bránu. To můžete udělat v CMS vašeho webu jednoduše pomocí modulu "Projekty". Každý projekt se potom zobrazí na stránkách darek.diakonie.cz.

Podrobnější informace naleznete v návodu zde.

Pro veškeré dotazy a konzultace jsme Vám k dispozici.