Aukční portál

Jedná se o celodiakonický aukční portál aukce.diakonie.cz tedy místo, kde lze dražit výrobky klientů, umělecká díla a mnohé další předměty dle vašeho uvážení ve prospěch vašeho střediska.

Aukční portál
Aukční portál

Prostor v určitém kalendářním období není limitován aukcí pouze jednoho střediska a může tedy „běžet“ libovolný počet aukcí zároveň, zapojit se tak může kdykoli kterékoli středisko. V poslední době se nám ale osvědčilo, když portál naplno využívá pouze jedno středisko (standardní doba je měsíc). Pokud chcete, můžete si prostor pro aukce rezervovat zde.

Jednou aukcí se myslí jedna aukční položka (např. obraz, hrnek, dřevěný vláček, lahev vína), nikoli tedy soubor aukčních předmětů z jednoho střediska – každá položka má tedy svůj počátek a konec aukce oddělené od jiných. Podobně fungují i komerční aukční portály, jako například asi nejznámější aukro.cz. Středisko tak může mít více různých nezávislých aukcí. Každá aukce je pak zařazena do příslušné kategorie (keramika, dřevo, textil, umělecká díla autorů atd.)

 aukční web

Přístup

Každé středisko má vlastní přístup do systému a spravuje „své“ aukce. Nadto hlavní administrátor má přístup ke všem aukcím a může případně „hasit“ požáry. Přístup každému na počátku nastaví hlavní administrátor.

Kategorie aukčních položek

Každá položka je zařazena do příslušné Hlavní kategorie (například: Umělecká díla / Obrazy). Tyto kategorie a subkategorie si můžete nastavit podle svého uvážení. Nicméně platí, že kategorií by mělo být jen několik, například pět, kvůli snadné orientaci uživatelů).

Co je nyní třeba

  • požádat hlavního administrátora o nastavení přístupových údajů pro Vaše středisko / školu, kdykoli na adresu -dm%C2~76hAsVW7r nebo WnxmVYUSZbnu5.~_T-M
  • začít vkládat aukční položky do systému, k dispozici je stručný manuál s vysvětlením, který si můžete stáhnout

Pro veškeré dotazy a konzultace jsme Vám k dispozici.