Vizuální styl Diakonie

Obdobně jako jiné velké organizace, i Diakonie se snaží zachovávat nějakou jednotnou vizuální podobu. Stejný styl působí lepším dojmem. Lidé si na stejnou grafiku snadno zvyknou a lépe poznají naši značku. Při tvorbě běžných materiálů jako jsou textové dokumenty nebo jednoduché letáky či pozvánky na akce malého rozsahu není třeba dodržovat příliš podmínek.

Vizuální styl Diakonie
Vizuální styl Diakonie

Písmo

Logomanuálem předepsané písmo (font) Diakonie je Helvetica. Tento font najdeme například v logu Diakonie. Vzhledem k tomu, že se jedná o font placený, pro běžné účely používáme alternativní písmo, které najdete ve všech programech – Arial.

Barva

Základní barvy používá Diakonie dvě – modrou a šedou. Ty najdete i v písmu v textových dokumentech. Použití černé barvy však není vyloučeno. V různých grafických materiálech je možné používat také doplňkové barvy (viz níže). Nepoužívejte je však v textových dokumetech.

Oficiální textové dokumenty jako dopisy by měly vycházet ze šablony dopisních papírů, kde je barevnost písma nastavena. Pokud chcete vytvořit vlastní dokument bez šablony, základní barvy, které budete potřebovat, mají RGB kód 0-158-224 (modrá) a 135-136-138 (šedá).

Přehled používaných barev Diakonie:

da modrá zákl (RGB 0-158-224)

da šedá (RGB 135-136-138)

da modrá sv (RGB 224-242-251)

da modrá (RGB 0-83-131)

da fialová (RGB 84-55-138)

da růžová (RGB 176-0-96)

da oranžový (RGB 238-127-0)

da žlutá (RGB 252-235-70)

da zelená2 (RGB 165-196-0)

da zelená1 (RGB 75-177-128)

Logo

Na každém materiálu, který Diakonie vydává, a který se týká jejích akcí či služeb, by mělo být střešní, tj. základní logo. Logo používejte především v barevné verzi. Pokud máte černobílé tiskoviny, pak v černé barvě. Střediska a školy mohou používat také doplňující názvy název středisko

případně vlastní logo, pokud je např. pro nějakou službu vytvořeno. Různé použití najdete v logomanuálu v kapitolách 2.6 – 2.8.

 

Více podrobností k vizuálnímu stylu najdete v logomanuálu v kapitole 2, případně nás můžete kontaktovat.