svatodušní sbírka

Formulář

Formulář povinné přílohy ke stažení

termín podání: 9. 11. 2018

termín vyhodnocení: 5. 12. 2018

maximální výše požadavku je 500 000,- Kč na jeden projekt

Podmínky:

  • Grantové řízení je vyhlašováno 1x ročně formou elektronické výzvy k předkládání žádostí, a to zpravidla v září.
  • Každá organizační jednotka může podat pouze jednu žádost.
  • Žádosti lze předkládat na investiční i neinvestiční projekty, realizované v daném roce.
  • Projekty jsou financovány z výtěžku Svatodušní sbírky, proto se výše podpory odvíjí od výše výtěžku.
  • Přepokládaná výše požadavku je 500 000,- Kč na jeden projekt.
  • Výše podpory na projekt může dosáhnout až 100% celkových nákladů, ale může být i kofinancováním většího projektu.
  • Předložené projekty vyhodnotí grantová komise a vybraný projekt/y doporučí ke schválení SRD.
  • Výsledky hodnocení obdrží žadatelé nejpozději do 5 dnů po schválení SRD.

 

sedmplussedm=

Pozn.: položky označené * jsou povinné.