Dar s velkým D

Formulář

termín podání: 9. 11. 2018

termín vyhodnocení: 5. 12. 2018

výše podpory: max. 65 000,- Kč

Podmínky:

  • V rámci Daru s velkým D je rozdělován výtěžek veřejné sbírky, který není vázán jiným účelem (jedná se o dary bez variabilního symbolu, o dary pod variabilním symbolem 200 nebo výtěžek z darů zaslaných formou DMS).
  • Grantové řízení je vyhlašováno 1x ročně formou elektronické výzvy.
  • Výše jedné žádosti na Dar s velkým D může být maximálně 65 tis. Kč.
  • Lze žádat o podporu až do výše 100% skutečných nákladů projektu.
  • Předložené projekty vyhodnotí grantová komise a o výsledcích informuje SRD.
  • Získaná finanční podpora je vybraným OJ převedena na základě darovací smlouvy, a to do 30 dnů od jejího podpisu.
dvamínusjedna=

Pozn.: položky označené * jsou povinné.