interní grantové řízení

  • Cílem interního grantového řízení je podpora práce s klienty organizačních jednotek DČCE.
  • Interní grantové řízení sdružuje pět typů grantů (Dar s velkým D, Svatodušní sbírka, Čtení pomáhá, Nadace České spořitelny, a.s. a Otto per Mille).
  • Podmínky každého grantového projektu jsou uvedeny u jednotlivých typů grantů.
  • Žádosti se podávají elektronicky k určeným datům prostřednictvím elektronického formuláře na stránkách jednotlivých produktů.
  • Grantovou komisi pro všechny typy grantů s přihlédnutím k podmínkám jednotlivých grantů jmenuje SRD.
  • Čtěte souhrnná pravidla IGŘ

Typy interních grantů (řízení probarvené odkazem je právě aktivní):

Dar s velkým D

Čtení pomáhá

Nadace ČS
Svatodušní sbírka
Otto per Mille