Interní servisní portál

pro PR a komunikaci v rámci rodiny Diakonie

Tento web je určen jako podpora a zdroj inspirace správcům, redaktorům a všem tvůrcům webových prezentací neziskové organizace Diakonie ČCE.